Babcia

5 tekstów – auto­rem jest Bab­cia.

Zaw­sze mu­simy opuścić ko­goś wte­dy, kiedy szczerze go po­lubi­liśmy, pokochaliśmy. 

myśl • wczoraj, 21:24

Naj­częściej podążamy za mar­twym marzeniem. 

myśl • przedwczoraj, 21:30

Tyl­ko dzieci do­ceniają nasze umiejętności i zalety. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 listopada 2017, 22:14

Praw­da i szcze­rość pot­ra­fią być nud­ne. Dla­tego nikt nie chce ich słuchać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 listopada 2017, 03:16

.

Czer­wo­ny, nie krwisty-
Uśmie­chu urok zaś mglisty
Je­den kolor
A ty­le się zmienia
Białe wspomnienia
Jak uk­ry­te marzenia
Czar­ny płaszcz ok­ry­wa trud
A wszys­tkiego jak w brud
Brak konsekwencji
Brak jas­ne­go myślenia
Tyl­ko czarne,
Czar­ne płaszcze
Zak­ry­wają ludzkie prag­nienia
I choć dob­ry uczynek
Nic to nie zmienia
Szczerzy jak roboty
A w ser­cu kołatające się młoty
Lek­ko to nie przyjdzie
Bo za długo się cofa. 

wiersz • 2 listopada 2017, 20:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 08:40Cris sko­men­to­wał tek­st Zawsze mu­simy opuścić ko­goś [...]

wczoraj, 21:24Babcia do­dał no­wy tek­st Zawsze mu­simy opuścić ko­goś [...]

przedwczoraj, 21:30Babcia do­dał no­wy tek­st Najczęściej podążamy za mar­twym [...]

14 listopada 2017, 19:16Babcia sko­men­to­wał tek­st We śnie kochałem Dlacze­go ja [...]

14 listopada 2017, 19:12Babcia sko­men­to­wał tek­st Tylko dzieci do­ceniają nasze [...]

14 listopada 2017, 13:17kati75 sko­men­to­wał tek­st Tylko dzieci do­ceniają nasze [...]

13 listopada 2017, 22:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tylko dzieci do­ceniają nasze [...]

13 listopada 2017, 22:51Irracja sko­men­to­wał tek­st Tylko dzieci do­ceniają nasze [...]

13 listopada 2017, 22:14Babcia do­dał no­wy tek­st Tylko dzieci do­ceniają nasze [...]

13 listopada 2017, 22:13Babcia sko­men­to­wał tek­st Prawda i szcze­rość pot­ra­fią [...]