Babcia

6 tekstów – auto­rem jest Bab­cia.

Im da­lej idziesz, tym więcej znajdziesz.
A ja siedzę w dru­gim rzędzie. 

myśl • 3 grudnia 2017, 16:34

Obłęd jest ab­so­lutną wolnością. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 listopada 2017, 21:12

Naj­częściej podążamy za mar­twym marzeniem. 

myśl • 15 listopada 2017, 21:30

Tyl­ko dzieci do­ceniają nasze umiejętności i zalety. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 listopada 2017, 22:14

Praw­da i szcze­rość pot­ra­fią być nud­ne. Dla­tego nikt nie chce ich słuchać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 listopada 2017, 03:16

.

Czer­wo­ny, nie krwisty-
Uśmie­chu urok zaś mglisty
Je­den kolor
A ty­le się zmienia
Białe wspomnienia
Jak uk­ry­te marzenia
Czar­ny płaszcz ok­ry­wa trud
A wszys­tkiego jak w brud
Brak konsekwencji
Brak jas­ne­go myślenia
Tyl­ko czarne,
Czar­ne płaszcze
Zak­ry­wają ludzkie prag­nienia
I choć dob­ry uczynek
Nic to nie zmienia
Szczerzy jak roboty
A w ser­cu kołatające się młoty
Lek­ko to nie przyjdzie
Bo za długo się cofa. 

wiersz • 2 listopada 2017, 20:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

3 grudnia 2017, 16:34Babcia do­dał no­wy tek­st Im da­lej idziesz, tym [...]

28 listopada 2017, 20:01Babcia sko­men­to­wał tek­st Tylko dzieci do­ceniają nasze [...]

28 listopada 2017, 13:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tylko dzieci do­ceniają nasze [...]

28 listopada 2017, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tylko dzieci do­ceniają nasze [...]

23 listopada 2017, 20:12yestem sko­men­to­wał tek­st Obłęd jest ab­so­lutną wol­nością.  

22 listopada 2017, 21:22Naja sko­men­to­wał tek­st Obłęd jest ab­so­lutną wol­nością.  

22 listopada 2017, 21:12Babcia do­dał no­wy tek­st Obłęd jest ab­so­lutną wol­nością.  

15 listopada 2017, 21:30Babcia do­dał no­wy tek­st Najczęściej podążamy za mar­twym [...]

14 listopada 2017, 19:16Babcia sko­men­to­wał tek­st We śnie kochałem Dlacze­go ja [...]

14 listopada 2017, 19:12Babcia sko­men­to­wał tek­st Tylko dzieci do­ceniają nasze [...]